Priežiūros ženklų simboliai etiketėse

 

 

Simbolių vaizdavimas ir apibrėžimai

- skalbimas žymimas vonele.

- balinimas chloru žymimas trikampiu.

- lyginimas žymimas rankiniu lygintuvu.

- cheminis valymas žymimas apskritimu.

- mechaninis džiovinimas žymimas apskritimu kvadrate.

Skalbimas

- aukščiausia temperatūra 95° C;
- normalus skalbimas mašina;
- normalus skalavimas;
- normalus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 95° C;
- atsargus skalbimas mašina;
- skalavimas palaipsniui mažinant temperatūrą (aušinant);
- atsargus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 70° C;
- normalus skalbimas mašina;
- normalus skalavimas;
- normalus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 60° C;
- normalus skalbimas mašina;
- normalus skalavimas;
- normalus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 60° C;
- atsargus skalbimas mašina;
- skalavimas palaipsniui mažinant temperatūrą (aušinant);
- atsargus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 50° C;
- atsargus skalbimas mašina;
- skalavimas palaipsniui mažinant temperatūrą (aušinant);
- atsargus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 40° C;
- normalus skalbimas mašina;
- normalus skalavimas;
- normalus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 40° C;
- atsargus skalbimas mašina;
- skalavimas palaipsniui mažinant temperatūrą (aušinant);
- atsargus centrifugavimas.

- aukščiausia temperatūra 40° C;
- ypatingai atsargus skalbimas mašina;
- normalus skalavimas;
- normalus centrifugavimas.

- negalima gręžti rankomis

- aukščiausia temperatūra 30° C;
- ypatingai atsargus skalbimas mašina;
- normalus skalavimas;
- atsargus centrifugavimas.

- skalbti tik rankomis;
- negalima skalbti mašina;
- aukščiausia temperatūra 40° C;
- skalbti rankomis atsargiai.

- skalbti negalima;
- atsargiai elgtis su šlapiu drabužiu.

Balinimas chloru

- galima balinti chloru. Tik šaltu ir atsiestu tirpalu.

- negalima balinti chloru.

Lyginimas

- lygintuvo pagrindo aukščiausia temperatūra 200° C;

- lygintuvo pagrindo aukščiausia temperatūra 150° C;

- lygintuvo pagrindo aukščiausia temperatūra 110° C;

- lyginimas su garais pavojingas

- lyginti negalima

- garinti negalima

Cheminis valymas

- cheminis valymas visais valant naudojamais tirpikliais, įskaitant visus su simboliu P sąraše esančius tirpiklius ir trichloretileną bei 1.1.1. trichloretaną.

- cheminis valymas tetrachloretilenu, monoflortrichlormetanu ir visais sąraše esančiais tirpikliais su simboliu F;
- normalus valymo procesas be apribojimų.

- cheminis valymas visais sąraše esančiais tirpikliais su simboliu P. Griežtai ribojamas vandens priedas ir/arba mechaninis poveikis; ir/arba šildymas valant; ir/arba džiovinimas. Negalima valyti pačiam.

- cheminis valymas triflorchloretanu, vaitspiritu (distiliavimo temperatūra tarp 150° C ir 210° C, užsidegimo temperatūra 38° C - 60° C).
- normalus valymo procesas be apribojimų.

- cheminis valymas visais sąraše esančiais tirpikliais su simboliu F. Griežtai ribojamas vandens priedas ir/arba mechaninis poveikis; ir/arba šildymas valant; ir/arba džiovinimas.

- chemiškai valyti negalima. Negalima valyti dėmių tirpikliais.

Mechaninis džiovinimas

- mechaniškai džiovinti galima;
- džiovinimo ciklas normalus.

- mechaniškai džiovinti galima;
- džiovinimas žemesnėje negu aplinkos temperatūroje.

- mechaniškai džiovinti negalima.